Wijziging grondbestemming

We spreken over een bestemmingswijziging als grond een andere bestemming krijgt toegekend van een gemeente. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer landbouwgrond verandert in grond waarop woningen gerealiseerd mogen worden.  De waarde van de grond zal in zo’n geval hoogstwaarschijnlijk stijgen.

Uw Bezit speelt net als uw bank of verzekeraar in op dit soort ontwikkelingen. Wij zijn constant op zoek naar grond met toekomst om hierin vervolgens te investeren.

Daar komt heel wat bij kijken. De grond waarin we investeren moet voldoen aan een aantal strenge criteria. Het belangrijkste criterium is dat de gemeente aangeeft de intentie te hebben, dat zij deze grond daadwerkelijk wil (laten) ontwikkelen. De grond moet bovendien te allen tijde strategisch gelegen zijn. Dit heeft allemaal een positief effect op de toekomstige waarde van de grond. Zo kunnen we u met een gerust hart eerlijke en verantwoorde investeringen offreren.