Voorwaardelijkheidsverklaring

Disclaimer voor www.uwbezit.nl

Uw Bezit B.V., hierna te noemen Uw Bezit, verleent u hierbij toegang tot www.uwbezit.nl. Op de website worden ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materiaal getoond.

Uw Bezit behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is vrijblijvend en wordt niet bedoeld als concreet aanbod voor een overeenkomst.

Beperkte aansprakelijkheid

Uw Bezit spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uw Bezit.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard noch kan er sprake zijn van een overeenkomst op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uw Bezit nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de getoonde informatie liggen bij Uw Bezit.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van enig materiaal op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uw Bezit, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline-link in een andere webpagina te verwerken indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.